پیجر چیست و چگونه کار می کند


الف- تعریف کلی شبکه پیجر
" پیجینگ سرویس ارتباطی یک طرفه است که پیامهای عددی – حروفی و یا صوتی را ارسال می نماید ". اجزاء ساختاری یک شبکه پیجر یک طرفه رادیو دیجیتال بدون درنظر گرفتن پروتکل آن و اینکه برون ایستگاهی یا درون ایستگاهی باشد بشرح زیردسته بندی می گردد:
1- ترمینال پیجینگ : عبارتست از یک سیستم رایانه ای پیجر با واسطه های ورودی جهت دریافت پیامها ، اعمال مدیریت لازم بر روی آنها و انتقال پیامهای اولیه به طبقه بعدی یعنی " واحد پردازنده سیستم"
2 - پردازنده سیستم : پردازنده سیستم طبقه بعدی بوده که نقش یک سوئیچ هوشمند را نیز ایفاء می کند. د راین مرحله پیامهای اولیه و دریافتی ترمینال رادیویی با اعمال مدیریت لازم و تحت پروتکل تعریف شده د رقالب اطلاعات اصلی (پیچ) و فرعی (کنترل) به طبقه بعدی یعنی "واحد کنترل کننده" بصورت درجا و یا از طریق بستر انتقال ارسال می گردد.
3 - کنترل کننده منطقه ای : این سامانه ضمن تقسیم پیامهای کد شده اصلی و فرعی نقش کنترل فرستنده را با مدیریت از پیش تعریف شده ایفاد می کند. واحد کنترل کننده منطقه ای می تواند بصورت درجا و در کنار واحد پردازنده سیستم نصب و یا از طریق بستر انتقال مناسب در منطقه دیگری مستقر شود.
- ایستگاه رادیویی : شامل فرستنده یک کاناله بوده که پیامهای دریافتی را برای مشترک پیجر نیروهای تحت امر در منطقه تحت پوشش شبکه و از طریق آنتن مربوطه ارسال می کند.
ب- گیرنده پیجر:
دستگاه گیرنده پیجر وسیله ارتباطی سیار می باشد که دارنده آن ، با شنیدن آلارم از دریافت پیام (با ارسال ازمرکز پیام) آگاه می گردد.
پیجر انواع مختلف و اشکال گوناگون دارد و بسته به مدل آن دارای امکانات متنوع مانند دفترچه تلفن، حافظه جهت نگهداری و حفظ پیامها ، دفترچه یادداشت، ساعت و غیره می باشد.
ویژگیها و قابلیت های شبکه عمومی
- ارسال پیام از طریق مرکز ارسال پیام ( روش غیر مستقیم )
- ارسال پیام از طریق اینترنت : در این روش خواهان ارتباط متن پیام دلخواه را با مراجعه به سایت شبکه (طبق راهنمایی سایت) وازطریق اینترنت ارسال می نماید ( روش مستقیم ).
- ارسال اطلاعات عمومی و اجتماعی برای کلیه مشترکین
- امکان خروج هریک از گیرنده ها از شبکه در صورت درخواست مشترک
- امکان ذخیره کردن و بازخوانی پیامها
- اعلام اوقات شرعی ، اخبار مهم ، آب و هوا و.......
- یادآوری امور ضروری
ویژگیهای مهم شبکه اختصاصی بطور خلاصه :
- ارسال پیام بصورت اتوماتیک در زمانهای مشخص و برای یک یا چند نفربصورت گروهی
- ارسال پیام عمومی برای یک گروه یا چند گروه بطور مجزا
- ارسال اطلاعات عمومی و اجتماعی برای همه گروهها یا گروهی خاص
- امکان خروج هریک از گیرنده ها از شبکه در صورت اعلام مفقودی یا به تشخیص مدیریت
- امکان تکرار پیامها در زمانهای معین و برای نوبت های دلخواه
- امکان ذخیره کردن و بازخوانی پیامها
- اعلام اوقات شرعی ، اخبار مهم ، آب و هوا و.......
- یادآوری امور ضروری انواع پیجینگ ترمینالها :
- EST 1384 F POCSAG FIXED DATA TERMINAL
- EST 1384 M POCSAG FIXED DATA TERMINAL
- قابلیت کار تحت پروتکل POCSAG
- امکان ذخیره کردن پیام و امکان گزارش گیری
- امکان برنامه ریزی ( SDK ) و امکان توسعه نرم افزاری
- ورودی و خروجی RS232
- مجهز به سیستم عیب یاب
توضیحات :
الف – شبکه های محلی به سفارش مشتری می تواند بصورت ثابت و یا سیار و با نصب امکانات دلخواه تولید گردد.
ب – گیرنده های پیجر به سفارش مشتری می تواند دارای قابلیت های مختلف و امکانات خاص باشد.
جهت اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی شبکه پیجر استیمان با شماره تلفن 7-88315455 واحد روابط عمومی تماس حاصل فرمایید.