ارسال پيام از طريق اينترنت به پيجر


برای فعال کردن امکان دریافت پیام از طریق اینترنت ابتدا باید فرم ثبت نام را از این آدرس تکمیل نمایید.
پس از بررسی اطلاعات ارسالی شما , مدیر سیستم حساب کاربری شما را جهت دریافت پیام از طریق اینترنت فعال می نماید